Murtoo

Status: Valid

Definition: Trekantformet eller tungformet haug som er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Murtoos har en sandig eller grusig diamikton, men kan også inneholde deler av lagdelt sortert sand og/eller silt. Dannelsen av murtoo er knyttet til smeltevannsdrenering ved bresålen. Murtoo defineres ut fra opptreden i grupper på fem eller flere enkelt-landformer.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 205