Search register

KvFormPunkttype

Kvartærgeologiske formelementpunkter Merknad: Punkttema på kvartærgeologiske eller maringeologiske kart. Viser former skapt under isavsmeltingen, elve-/bekkeformer, strandformer og skredformer mm. OBS! De samme formelementene kan også forekomme som linjeregistrering (se kvFormLinjetype). 

Updated: 12/04/2024
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 62 hits

Codelist

Blokk
905

Valid

Bombekrater
906

Valid

Domform som dannes ved at salt eller leir trenger seg opp gjennom overliggende tyngre lag
904

Valid

Tydelig forsenkning i løsmasser dannet ved smelting av begravde isbrerester. Også kalt grytehull. Kan også symboliseres med linjesymbol, avhengig av detaljgrad ved kartlegging.
241

Valid

Strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale. Brukes i målestokk 1:250 000 eller mindre.
201

Valid

Utydelig strømlinjeformet rygg i løsmasser og/eller berggrunn, orientert parallelt med isbevegelsesretningen. Hvis løsmasseryggen er akkumulert i le av oppstikkende berggrunn kan formen kalles knaus og hale. Brukes i målestokk 1:250.000 eller mindre.
202

Valid

Brukes i målestokk 1:250.000 eller mindre.
246

Valid

Dype nedskjæringer i fjell der dannelsen er usikker eller kompleks. Brukes i målestokk 1:250.000 eller mindre.
244

Valid

Fordypning av uspesifisert opprinnelse
908

Valid

Forsenkning dannet ved at et grunnstøtt isfjell ble liggende i ro. Tidligere også kalt synkegrop.
243

Valid

Forhøyning av uspesifisert opprinnelse
909

Valid

Område karakterisert av mindre hauger og tilfeldig orienterte, korte rygger. Symbolet representerer kun former og er ikke knyttet til spesifikk dannelsesprosess. Symbolet brukes ofte i områder preget av dødisformer
305

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Isbevegelsen var innenfor den angitte sektoren. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
214

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
265

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
260

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
266

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
261

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
267

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
262

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
268

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
263

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
269

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
264

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning.
270

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
211

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Aldersrelasjon ukjent. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
213

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Furene representerer to mulige isbevegelsesretninger.
212

Valid

Skålformet fordypning i fjelloverflaten, som regel med større dybde enn bredde. Dannet over tid ved erosjon i fjell på grunn av at stein eller grus settes i roterende bevegelse av strømmende vann. De fleste større jettegryter knyttes til smeltevann under siste istid, men prosessen er også aktiv i dag. Symbolet kan representere enkeltformer eller et område med mange former.
312

Valid

Haug av breelvmateriale, opprinnelig avsatt i et hulrom i en bre. Kan ha terrasseform hvis materialet ble avsatt langs en iskant.
234

Valid

Områder med tydelige groper og grotter dannet ved vannoppløsning av kalkholdig berg.
313

Valid

Undersjøisk rygg dannet av koraller og andre organismer
903

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Yngste isbevegelsesretning. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
215

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Nest yngste isbevegelsesretning. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
216

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Tredje yngste isbevegelsesretning. Isbevegelse mot observasjonspunktet
217

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Fjerde yngste isbevegelsesretning. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
218

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Femte yngste isbevegelsesretning. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
219

Valid

Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Sjette yngste isbevegelsesretning. Isbevegelse mot observasjonspunktet.
220

Valid

Små dyneformer i områder med eolisk (vindtransportert) sand. Kan også symboliseres med linjesymbolet "markert haug eller rygg", avhengig av detaljgrad ved kartlegging.
303

Valid

Løsnekant etter skred i løsmasser. Kan også symboliseres med linjesymbolet «skredkant», avhengig av detaljgrad ved kartlegging.
307

Valid

Trekantformet eller tungformet haug som er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Murtoos har en sandig eller grusig diamikton, men kan også inneholde deler av lagdelt sortert sand og/eller silt. Dannelsen av murtoo er knyttet til smeltevannsdrenering ved bresålen. Murtoo defineres ut fra opptreden i grupper på fem eller flere enkelt-landformer.
205

Valid

Opptil flere meter høy torvhaug med en kjerne av is.
322

Valid

Sprekkemønster på en jevnt skrånende bergoverflate. Sprekkene danner buer som konkave i isbevegelsesretningen.
232

Valid

Langstrakte strømlinjeformede rygger og furer i overflaten. Formene er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning og er dannet under en isbre. Lavt relieff og liten bredde i forhold til lengde. Brukes i målestokk 1:250.000 eller mindre.
203

Valid

P-form betyr plastisk form og viser til breisens egenskaper under dannelse av slike erosjonsformer i fast fjell. P-former er antatt erodert av is og vann under høyt trykk. Symbolet kan representere enkeltformer eller et område med mange former.
311

Valid

Kjegleformet haug i permafrostområde som har oppstått på grunn av fokusert isdannelse i bakken. Kan være flere titalls meter høy og flere hundre meter bred.
325

Valid

Oval fordypning på sjøbunnen som skyldes gassutsiving eller væskeutsiving.
902

Valid

Sirkulær fordypning på sjøbunnen som skyldes gassutsiving eller væskeutsiving.
901

Valid

Overflate med polygonformete mønstre. Mønstrene er oppstått i permafrostmiljø som følge av gjentatt iskilsdannelse i sprekker i bakken.
323

Valid

Bølgende rygger av hovedsakelig morenemateriale, orientert på tvers av brebevegelsen. Forekommer ofte i nær relasjon til områder med drumliner. Brukes i målestokk 1:250.000 eller mindre.
204

Valid

Glattskurt, avlang overflateform i fast fjell, dannet ved erosjon under is. Asymmetrisk form orientert parallelt med isbevegelsesretningen, med slak, blankskurt støtside og bratt, kantete leside. Også kalt hvalskrottfjell.
233

Valid

Showing 1 - 50 of 62 hits