Kant, uspesifisert (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Kant av usikker opprinnelse i løsmasser (f.eks. pga. skred, strøm eller en kombinasjon)

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 927