Sandbølge (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Sandbølge eller sanddyne dannet av strømmende vann eller vind

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 503