Grop dannet av isfjell

Status: Valid

Definition: Forsenkning i løsmasser. Dannet ved at et grunnstøtt isfjell blir liggende i ro.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 46