Stor dødisgrop

Status: Valid

Definition: Stor forsenkning i løsmasser. Dannet ved smelting av begravde isrester. Kalles også grytehull.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 45