Strandvoll fra bredemt sjø

Status: Valid

Definition: Voll av sorterte løsmasser. Dannet av bølgeaktivitet langs strandsonen i en bredemt sjø.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 43