Iskontaktskråning

Status: Valid

Definition: Bratt skråning utformet i løsmasser avsatt med støtte mot en brekant

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 41