Markert haug eller rygg

Status: Valid

Definition: Avgrensning av en enkelt haug eller rygg i løsmasser

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 353