Deflasjonsgrop

Status: Valid

Definition: Fordypning i løsmasser dannet ved vinderosjon. Kan være flere meter bred og dyp.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 352