Skrederosjonskant

Status: Valid

Definition: Kant i løsmassedekket langs skredløp. Dannet av gjentatte skred langs samme løp.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 313