Skredfront (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Front av et løsmasseskred. Viser utstrekning av en skredvifte på sjøbunnen.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 310