Nedslagsgrop (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Grop dannet ved foten av skråning i sjøen pga. skred

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 308