Jord- og flomskredløp

Status: Valid

Definition: Kanal i løsmasser dannet som følge av jord- eller flomskred

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 307