Skredkant

Status: Valid

Definition: Bratt skrent som markerer løsnekant av et skred. Kan være dannet av forskjellige typer skred i både løsmasser og fast fjell.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 306