Randmorene

Status: Valid

Definition: Ryggformet moreneavsetning dannet langs ytterkanten av en bre. Omfatter ende- og sidemorener.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 3