Smeltevannsgjel

Status: Valid

Definition: Tørrlagt gjel, utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 26