Side av smeltevannsgjel (1)

Status: Valid

Definition: Tørrlagt gjel utformet i fast fjell av smeltevann fra en isbre (venstre side)

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 24