Smeltevannsløp (spylerenne)

Status: Valid

Definition: Kanal i løsmasser dannet av smeltevann fra isbreer

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 21