Abrasjonskant

Status: Valid

Definition: Tydelig skrent i løsmasse eller fast fjell. Erodert av bølgeaktivitet i strandsone.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 204