Strandvoll

Status: Valid

Definition: Voll av sorterte løsmasser. Dannet av bølgeaktivitet langs en strandsone.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 201