Bre-lateralt smeltevannsløp (spylerenne, venstre side) (2)

Status: Valid

Definition: Smeltevannsløp dannet langs kanten av en bre (venstre side)

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 20