Kanalside (under vann)

Status: Valid

Definition: Side av en kanal på sjøbunnen, som definerer bredden av kanalen

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 116