Fjellkløft (under vann)

Status: Valid

Definition: Kløft eller sprekk i fast fjell på sjøbunnen

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 115