Strømgrop

Status: Valid

Definition: Erosjonsgroper som dannes i elvebunn og på elvesletter i flomperioder.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 113