Stor gjel utformet av elv og/eller breelv (venstre side)

Status: Valid

Definition: Stort gjel (eller canyon) utformet av vann, i fast fjell (venstre side)

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 111