Terrassekant

Status: Valid

Definition: Bratt kant/skråning som avgrenser en terrasseflate i sorterte løsmasser

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 108