Flomløp

Status: Valid

Definition: Kanal formet av fluvial erosjon under ekstremt stor vannføring

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 103