Tidligere elve-/bekkeløp

Status: Valid

Definition: Inaktiv kanal/løp, formet av rennende vann

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 102