Elve-/bekkenedskjæring

Status: Valid

Definition: Kant dannet av rennende vann som har erodert ned i underlaget

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 101