Israndavsetning

Status: Valid

Definition: Landform av morenemateriale og/eller breelvmateriale dannet langs breranden

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 963