Skredområde

Status: Valid

Definition: Skredpåvirket område, kan bl.a. omfatte skredgrop, skredløp og skredvifte

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 951