Dødislandskap

Status: Valid

Definition: Område med landformer og løsmasser avsatt ved nedsmelting av dynamisk død breis. Kan omfatte både morene (oftest ablasjonsmorene) og glasifluvialt materiale.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 8