Område med pløyespor

Status: Valid

Definition: Område med furer på havbunnen som dannes når isfjell driver vilkårlig med havstrømmene og skraper ned i havbunnen

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 63