Område som er bakkeplanert

Status: Valid

Definition: Område som er bakkeplanert

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 51