Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser

Status: Valid

Definition: Område med landformer fra uspesifiserte skredmasser

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 40