Palsområde

Status: Valid

Definition: Myrområde med torvdekke, isfylte hauger. Oppstått ved dannelse av is i torva som ikke smelter om sommeren.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 33