Tuemarkområde

Status: Valid

Definition: Område med tuer som er et resultat av frostaktivitet i torv.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 31