Esker

Status: Valid

Definition: Tydelig ryggform i sorterte løsmasser, som opprinnelig ble avsatt i tunneler eller hulrom i en bre. For å tydeliggjøre ryggformen kan linjesymbol for esker (12) brukes i kombinasjon med dette flatesymbolet.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 1