Ikke klassifisert

Status: Valid

Definition: Infiltrasjonspotensialet er ikke klassifisert. Løsmassekartleggingen har ikke tilstrekkelig detaljgrad.

Updated: 12.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 5