Antatt ikke grunnvannspotensial i løsmassene

Status: Valid

Definition: Omfatter finkornet morene, hav- og fjordavsetninger og generelt tynne, usammenhengende løsmasseavsetninger, samt bart fjell og myr.

Updated: 12.04.2024
Date accepted: 12/04/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 4