Antatt begrenset grunnvannspotensial

Status: Valid

Definition: Små grunnvannsuttak kan være mulig fra mindre breeelv- og elveavsetninger som ikke står i forbindelse med vassdrag/innsjø. Sand- og grusholdige morener, strandavsetninger og innsjø-/bresjøavsetninger med dominans av sand, samt skredmateriale kan også inngå.

Updated: 12.04.2024
Date accepted: 12/04/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 3