Antatt betydelig grunnvannspotensial

Status: Valid

Definition: Omfatter hovedsakelig sorterte breelv- og elveavsetninger, samt enkelte mektige strandavsetninger hvor grunnvannet står høyt i forbindelse med vassdrag/innsjø. Andre store breelv- og elveavsetninger med selvmatende grunnvannsmagasin kan også inngå.

Updated: 12.04.2024
Date accepted: 12/04/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 2