Område med pockmark

Status: Valid

Definition: Områder med forsenkninger/krater i havbunnen forårsaket av gass og/eller væskeutslipp

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 8