Diapirer

Status: Valid

Definition: Område med diapirer/domer dannet ved at sedimenter/væske har beveget seg oppover i eller over havbunnen

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 7