Bright spots

Status: Valid

Definition: Område med unormalt høye refleksjonsamplituder i seismiske data som indikerer gass i sedimentene/berggrunnen

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 5