Grunn gass i berggrunnen

Status: Valid

Definition: Område hvor det er lokalisert grunn gass i berggrunnen

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 2