Leirvulkan

Status: Valid

Definition: Struktur dannet av slam, vann og gass som strømmer ut til havbunnen/jordoverflaten

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 12