Ikke gravbar

Status: Valid

Definition: Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter

Updated: 19.04.2024
Date accepted: 19/04/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 4