Bløt sedimentbunn

Status: Valid

Definition: Bløt bunn bestående av leir, silt, fin sand i overflata

Updated: 02.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 3